Vanilla 1.1.4 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  •  
   CommentAuthoryutieu
  • CommentTimeMay 30th 2014
   
  Doda? troch? grafiki pop do osobistego par? Roshe Dzia?a dzi?ki najnowszej aktualizacji NIKEiD za . Ikat Chevron , Camo , Diament i Hatch projekty s? ju? dost?pne , aby doda? doswojego zwyczaju górna tworzenia nike air max 90 sklep, które kosztuje 110 dolarów na co NIKEiD . Szef tam teraz , aby Twój jedyny w swoim rodzaju tenisówki pair.The pierwotnie spopularyzowane dzi?ki ich komfort sta?o si? jeszcze bardziej komfortowe . jeszcze bardziej elastyczny dzi?ki cholewkami z neoprenu i spoiny Hyperfuse ,Nike Roshe Run NM dodaje kolejny rozdzia? serii. Trzy nowe ?ywe kolorystyki dotycz?ce rozci?gliwy Runs Roshe s? ju? dost?pne w grze Royal, ?wiat?a Crimson i czarny. Ka?da para w trio pochodzi z kolorowymi cholewkami sta?e zablokowany , skontrastowane przez bia?awych koronek i ?rodkowych .Najnowszy dodatek do " Geometric " kolekcji jest w postaci nike air max thea sklep GPX PRM . Donning o estetyk? k?towej konstrukcji wielok?tów prze?ledzi? czarnymi liniami trwaakcja jest szara górna . Czarne pokazuje równie? si? na wewn?trznej wy?ció?ki i koronki , zwy??cznym utrzymaniu to klasyczny , wida? wyra?ny white.Adhering do zmieniaj?cych si? pór roku ,Nike Roshe Run zamienia si? w " czystej platyny . " w nowym, letnim gotowy strój ,sneaker pokryta jest bia?ym , a tak?e pracy , aby utrzyma? oddychalno?? z siateczki o strukturze plastra miodu .